header interior
Vision

Nuuk Transport vil - i sine aktiviteter vedvarende arbejde for at skabe langsigtet værdi under hensyntagen til vores ansvar for at bidrage mest muligt til et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt samfund

Mission

Nuuk Transport vil - i overensstemmelse med internationale standarder for corporate social responibility (CSR) herunder FN Global Compact Principperne:
 • Arbejde systematisk med CSR internt i virksomheden
 • Være foregangsvirksomhed når det gælder god CSR ledelse
 • Kunne agere i en international kontekst og leve op til leverandørkrav fra udenlandske virksomheder

Værdier i CSR arbejdet

Nuuk Transports værdier er:
 • At respektere den enkelte medarbejders værdighed og integritet og behandle dem fair
 • At bidrage til medarbejdernes mulighed for personlig vækst og udvikling
 • At opmuntre samarbejde, vidensdeling og helhedssyn i virksomheden
 • At samarbejde omkring udvikling af lokalsamfundet
 • At medvirke til at skabe et åbent, transparent og inkluderende samfund


Menneskerettigheder
 • Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
 • Virksomheder skal sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder
 • Virksomheder bør opretholde foreningsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 • Virksomheder bør støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde
 • Virksomheder bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 • Virksomheder bør eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø
 • Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 • Virksomheder bør tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
 • Virksomheder bør tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Antikorruption
 • Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 


Vedtaget ved bestyrelsesmødet den 19-1- 2013