header interior
Formål
 • Positiv eksposition af Nuuk Transport
 • Støtte initiativer der harmonerer med firmaets politikker fx indenfor miljø og sundhed
 • Støtte initiativer, der primært kommer ressourcesvage borgere til gode.

Hvad kan gives støtte til
 • Initiativer med positiv betydning for en større gruppe af individer
 • I særlige tilfælde kan enkeltpersoner med særlige behov som fx sygdom støttes.

Hvad kan der ikke gives støtte til
 • Ansøgninger hvis formål eller brug af støtten ikke er klart beskrevet.
 • Støtte gives ikke til initiativer, hvor der indgår udbetaling af løn eller honorarer til arrangører
 • Rejseaktiviteter og studieophold
 • Aktiviteter udenfor Grønland
 • Aktiviteter hvor flertallet af personkredsen, ikke er bosiddende i Grønland
 • Projekter der ikke harmonerer med eller lever op til firmaets politikker.

Hvilken støtte kan tildeles
 • Støtte gives som naturalier eller tjenesteydelser
 • I særlige tilfælde kan gives direkte økonomisk støtte.

Hvordan tildeles støtte
 1. Kontorchefen vurderer, om projektet falder indenfor denne politiks rammer
 2. Alle støtteværdige projekter fremlægges direktøren
 3. Hvis denne opfatter, at ansøgningen kan give positiv eksposition for Nuuk Transport og kommer under initiativer, som firmaet støtter fremlægges de til diskussion ved næstekommende ledermøde
 4. Direktører tager endelig stilling til om initiativet skal støttes og på hvilken måde, dette skal ske

Vedtaget i bestyrelsen, den 19-1-2013