header interior
Inatsisartut vedtog den 19. maj 2010 en lov om sprogpolitik for virksomheder og offentlige institutioner i Grønland. Af dennes § 4 fremgår:
§ 4. Private virksomheder med mindst 10 ansatte, offentlige virksomheder og myndigheder skal udarbejde en sprogpolitik.
Stk. 2. En sprogpolitik kan indeholde
1) en kortlægning af myndighedens eller virksomhedens sproglige kompetencer,
2) en synliggørelse af fremmedsproglige og kulturelle kompetencer,
3) en synliggørelse af myndighedens eller virksomhedens eksterne sproglige image,
4) retningslinjer for intern og ekstern kommunikation 
5) kompetencemål for ansatte.
Stk. 3. Det påhviler arbejdsgiveren at foretage en individuel og personlig samtale med medarbejderen om medarbejderens behov for sprogundervisning samt indføring i grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold.

Sproglige kompetencer i virksomheden

Nuuk Transport er en grønlandsk virksomhed, hvor over 95 % af medarbejderne er grønlandsksprogede og en meget stor andel er dobbeltsprogede dansk/grønlandsk. 

På ledelsesniveau behersker enkelte ledere ikke grønlandsk, men er hjemmehørende og uden behov i hht. § 4 stk. 3. Ledelsen og mellemledere behersker engelsk i varierende grad.

Sprogpolitik

Grønlandsk er hovedsproget i Grønland. Nuuk Transport er en flersproget virksomhed og benytter sprogene grønlandsk, dansk og engelsk.

  • Nuuk Transport besvarer som udgangspunkt telefonopkald, mails og andre henvendelser på det af de tre sprog, de er affattet på.

  • Som udgangspunkt prioriteres grønlandsk over dansk og engelsk, dog således at alle medarbejdere medvirker positivt til at sikre en fælles forståelse i virksomheden gennem brug af de samlede sproglige kompetencer.

  • Sikkerhedsprocedurer er altid udarbejdet på grønlandsk, dansk og engelsk – på samme vejledning sideløbende.

  • Ved rekvirerede opgaver er det kundens behov der afgør, hvilket sprog opgaven skal løses på.

Sproglig uddannelse

Nuuk Transport anerkender betydningen af sproglige kompetencer og tilskynder medarbejderne til at øge deres sproglige kompetencer

Nuuk Transport kan efter ansøgning give tilskud til sprogindlæring fx gennem den kommunale aftenskole.