header interior
Nuuk Transport ønsker at arbejde for den bedste mulige trivsel og sundhed hos vores medarbejdere.

Nuuk Transports sundhedspolitik er udarbejdet ud fra medarbejdere og ledelsens ønsker til områder, der skal inddrages, samt ud fra de nationale mål og ønsker for folkesundheden, som beskrevet i det grønlandske folkesundhedsprogram for 2013-2019, Inuuneritta II.

Fokusområderne i Inuuneritta II er:
 • Misbrug af alkohol og hash
 • Rygning
 • Sikre sunde kostvaner
 • Øge fysisk aktivitet i befolkningen.

Herudover ses den psykiske sundhed og trivsel som driver for den enkeltes mulighed for at sikre sin sociale og fysiske sundhed.


Alkohol og illegale stoffer, inklusiv hash

Nuuk Transport ønsker, at ingen medarbejdere har eller udvikler et misbrug og at medarbejdere med misbrug aktivt hjælpes ud af dette.

Dette skal sikres igennem:
 • Nul tolerance overfor alkoholindtagelse i arbejdstiden
 • Nul tolerance overfor illegale stoffer inklusiv hash
 • At motivere alle medarbejde med et misbrug til at søge behandling
 • Aktivt at støtte medarbejdere til at få misbrugsbehandling
 • Aktivt at støtte medarbejdere under og efter behandlingen gennem en mentorordning


Rygning


Nuuk Transport ønsker, at ingen medarbejdere starter med at ryge og at medarbejdere, der ryger og ønsker at ophøre aktivt støttes og hjælpes til dette.

Dette skal sikres igennem:
 • Overholdelse af den nationale rygelov d.v.s at rygning er forbudt i firmaets lokaler, biler og maskiner
 • At motivere rygende medarbejdere til rygeophør
 • Aktivt at støtte rygende medarbejdere til rygeophør
 • Aktivt at støtte medarbejdere under og efter rygestop
 • At afholde rygestopkurser.


Sunde kostvaner


Nuuk Transport ønsker at give medarbejdere mulighed for at spise sundt i arbejdstiden og at stimulere til sunde kostvaner generelt.

Dette skal sikres igennem:
 • At sikre tilbud om sund og nærende mad i Igaffik, der overholder Ernæringsrådets anbefalinger i de 10 kostråd
 • At motivere alle medarbejdere til at spise sundt

Øge mulighed for fysisk aktivitet.
 • Nuuk Transport ønsker at give alle medarbejdere mulighed for at dyrke fysisk aktivitet, der er sjovt og udfordrende og vil støtte aktivt op omkring, at alle medarbejdere kan leve op til Ernæringsrådets anbefaling om en times moderat aktivitet dagligt.

Dette skal sikres igennem:
 • At motivere til fysisk aktivitet
 • At tilbyde alle fastansatte medarbejdere tilskud til medarbejdervalgte idrætsaktiviteter.


Trivsel og psykisk sundhed


Nuuk Transport er meget opmærksom på medarbejdernes trivsel og vil arbejde aktivt for at sikre medarbejderne den bedst mulige trivsel på og udenfor arbejdspladsen.

Dette skal sikres igennem:
 • Aktivt at arbejde for gensidig respekt og en god omgangstone mellem medarbejdere
 • Aktivt støtte medarbejderinitierede sociale aktiviteter, der inkluderer alle i gruppen
 • Aktivt at modvirke mobning og anden nedværdigende behandling
 • At intervenere ved mobning, nedværdigende behandling og dårligt psykisk arbejdsmiljø.
 • At støtte medarbejdere, der har været udsat for mobning
 • Ved ønske støttes medarbejdere ved henvendelse til myndigheder fx socialforvaltningen og skattevæsenet
 • På sigt at arbejde for midlertidige boligløsninger til faste medarbejdere.


Arbejdet med sundhedspolitikken


Det er Nuuk Transports opfattelse at sikre medarbejdernes sundhed og trivsel er en del af arbejdet med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdet med konkrete initiativer under denne politik er derfor lagt i arbejdsmiljøorganisationen.