header interior
Billede 174 web

Vi kan leverer miljøvenlig indsamling af alle typer af affald. Nuuk Transport er Grønlands største affaldsindsamler, idet vi indsamler den største del af dagrenovationen i Nuuk. For flydende affald tilbyder Nuuk Transport slamsugning og transport af spildolie med ADR godkendt bil. Herudover tilbydes trykspuling af fx kloakker.

Nuuk Transport A/S omlagde med succes affaldsindsamling i Nuuk med indførslen af nye industrikomprimatorvogne og flere typer af mindre affaldscontainere, der tømmes hyppigt. Da vi kom ind som operatør blev kommunes samlede udgifter til renovation halveret. Vi har den største og mest moderne ADR godkendte bil til opsamling og transport af flydende affald i Grønland.

Interesseret i at reservere vores tjenester?

Ring til os på

+299 32 24 80 eller klik her