header interior
nuuk maritime network logo

Piumasaqaatit Nalinginnaasut

1. Atuunneri isumaalu:
1.1 Uku piumasaqaatit sunulluunniit isumaqatigiissutinut atuupput Nuuk Transport A/S, CVR-nr. 12536054 (uani imatut taallugu ”Nuuk Transport”) aamma Nuuk Transport-ip sullitaannut (uani imatut taallugu ”Sullitaq”), immikkut allamik isumaqatigiissuteqarsimanngikkaanni.

2. Piumasaqaatit nalinginnaasut
2.1 Paasissutissat Sullitamut tunniunneqassapput adresse-mut taasaamut aamma e-mailadresse-mut atuuttumut.
2.2 Atortussat, Sullitamut tunniunneqartut, Nuuk Transport-ip pigisarai aamma atorfissaminuinnaq atorneqarsallutik.

3. Akiliineq akiligassiinerlu
3.1 Akiligassiissutit, suliamut attuumassuteqartut, sullitamut tunniunneqartut, soorku kallerup inneranut, imermut atortussanullu killilerneqanngitsut, qaavatigut 10%-imik akiligassiissutigineqartassapput.
3.2 Nuuk Transport-ip tiimimut akigititai akilu tamatigut januar-ip aallaqqaataani nalimmassarneqartarput..
3.3 Nuuk Transport-ip Sullitamut akiligassiissutigissavai tiimit atorneqartut assartuineq ilanngullugu. Akiligassiissutit tamatigut akunnerup affaanit aallartittarput, minnerpaamilli akunnermik ataatsimik.

4. Qamutinik assakaasulinnik sullissineq (Assartuineq)
4.1 Nuuk Transport-ip ingerlatsinermik kiffartuussisarpoq qamutinillu assakaasulinnik atortussanillu attartortitsisarluni isumaqatigiis-suteqarnikkut ilanngullugit tamannalu Sullitarlu isumaqatigiissutigineqartarput. Sullitap akisussaaffigaa qulakkiissallugu, Nuuk Transport-ip paasissutissat tamaasa pinissaannut Sullitamut usinik eqqortumik assartuinissaq anguniarlugu.
4.2 Nuuk Transport-imut akiliineq pisarpoq akit nalunaaquttap akunneranut akigititat malillugit. Maskiinat atortussallu aquttoq ilanngullugu attartortinneqassapput..
4.3 Nuuk Transport-ip pissut pissutigalugit isumaqatigiissuteqarsimaneq ingerlassinnaanngippagu, Sullitaq pisuulluni, Sullitaq akiligassinneqassaaq tiimit atorneqartut tunngavigalugit imm. 3.3-mi allassimasut malillugit. Sullitaq pisuussuteqarsimanngippat Nuuk Transport-ilu pisuusimappat akiligassinneqassanngilaq.

5. Toqqorsivik/peqqumaasivik
5.1 Illup iluani, silamilu toqqorsivinnik attartortitsineq Sullitap pigisaanik imaluunniit eqqaavilerimut atortunik attartortitsineq Nuuk Transport-ip akigititai malillugit ingerlanneqassaaq.
5.2 Toqqorsivimmiititsineq containerinillu attartorneq allakkatigut taamaatinneqassaaq qaammatip naanerani sapaatip akunnera sioqqullugu.
5.3 Nuuk Transport-ip Nuuk Transport-ip toqqorsiviini peqqumaasiviinilu isumannaallisaanermik torersuutitsinerlu isumagissavaa.
5.4 Toqqorsivimmiititsineq Nuuk Transport-ip sumiinnissaanik aalajangiinera malillugu pissaaq. Nuuk Transport-i qaqugukkulluunniit nuussisinnaavoq/paarlaasinnaavoq Nuuk Transport-ip peqqumaasiveqarfiani isumannaallisaaneq ingerlatsinerlu toqqammavigalugit.
5.5 Nuuk Transport-ip assartukkat tigunerini nakkutiginninneq ajorpoq taamaallaallu nakkutiginnittarluni immikkut isumaqatigiissuteqarnikkut aammalu taamaallaat suliamut attuumasutseqartumut akiliuteqarnikkut.
5.6 Peqqumaasivimmiititsineq Sullitap qaquguluunniit nammineq akisussaaffigaa. Nuuk Transport-i allamit ajoqusiisoqarsimatillugu akisussaasuunngilaq.
5.7 Sullitap nammineq akisussaaffigaa eqqortumik peqqumaasivimmiititsinissaq, uani aamma silap pissusaa malillugu kissassuserlu malillugit eqqortumik ingerlaavartumillu isumannaarinnittarnissaq akisussaaffigaa. Nuuk Transport-ip kallerup inneranik qamittoorneq akisussaaffiginngilaa.

6. Isissutissaq peqqumaasivimmiititsinermilu uppernarsaateqarnis-saq
6.1 Nuuk Transport-ip peqqumaasivittut inissiisarfiit nammineq pigisarai Nuuk Transport-imut Sullitamullu atugassiaallutik. Allagartalersuinerit malillugit iseqqusaanngitsut nakkutilliinermut akiligassinneqartassapput.
6.2 Sullitaq kisimi, uani sulisorisat imaluunniit Sullitamit akuerisatut allagartallit, Sullitamut ikiuuttut Sullitamillu ingiaqatigineqartut Nuuk Transport-ip peqqumaasiveqarfiinut isersinnaatitaapput, immikkut isumaqatigiissuteqarsimanngikkaanni.
6.3 Kinaluunniit, Nuuk Transport-ip peqqumaasiviiniittoq, piumaffigineqaruni akuersissummik takutitsisinnaasariaqassaaq Nuuk Transport-ilu Nuuk Transport-ip peqqumaasiviisa iluini eqqortumik akuersissummik takutitsisoqarsinnaanngippat peeqqusisinnaatitaavoq,.
6.4 Sullitaq taarsiisussanngortinneqassaaq imm. 6.2-mi allassimasut malillugit pigisanik aseruisimappat inunnik taaneqartuni kiisalu iseqqusaanngitsuni, Nuuk Transport-ip peqqumaasiviinut isersimasuni Sullitaq peqatigalugu.
6.5 Sullitap akiligassaraa uppernarsaammik piumasaqarsimasoqartillugu iseqqusaanngitsunik., Sullitaq peqatigalugu isersimasunut.
6.6 Inuussutissarsiutitigut suliaqarnermi Nuuk Transport-ip peqqumaasivianiititsineq immikkut isumaqatigiissuteqarsimanngikkanni inerteqqutaavoq.
6.7 Qamutinik assakaasulinnik ingerlatsineq taamaallaat Nuuk Transport-imik ingerlanneqassaaq.

7. Assartukkat ulorianartut aamma nerisassat peqqumaasivimmiit-inneri angallannerilu
7.1 Assartukkat ulorianartut nerisassallu peqqumaasivimmiiteqqusaanngillat imaluunniit assartoqqusaanngillat immikkut Nuuk Transport-imit akuersitissimanngikkaanni.
7.2 Sullitap akisussaaffigaa, Nuuk Transport-i pisariaqartunik paasissusiniissamut pisariaqartitai tunniutissallugit, assartukkanut ulorianartunut kiisalu nerisassanut assartuinermi aamma peqqumaasivimmiititsinermi pisortanit piumasaqaataasut malillugit.

8. Akiliinngitsoortoqarsimatillugu isumannaallisaaneq
8.1 Sullitamit Nuuk Transport-imut assartugassat tunniunneqarsimasut peqqumaasivimmiitinneqartussat Sullitamit qulanarnaveeqqutitut isigineqasapput Sullitap Nuuk Transport-illu akornanni isumaqatigiissuteqarnikkut.
8.2 E-mail-ikkut imal. allakkatut tammarnaveeqqusikkatut Sullitamut akileeqqusissut nassiunneqarsimasoq tunngavigalugu ullut 14-it sinnerpata Nuuk Transport-imut akilerneqarnani Nuuk Transport ilisimatitseqqaarnani pisussaatitaavoq akitsorterunnikkut imaluunniit allatut toqqissisimanarnerusumik tamakkerlugit ilaannakorlugilluunniit peqqumaasivimmiitinneqartut Sullitap akiliinngitsoorsimanera tunngavigalugu qaavatigut immikkut tuniniaanermi aningaasartuutit ilanngullugit tuniniassallugit. Sinneqartooruteqarpat Sullitap sinneqartoorutit tigussavai. Iluanaarutaasorli amigarppat Nuuk Transport-ip aningaasartuutai matunagit, Sullitaq pisussaavoq akiligassap assigiinngissutaa akilissallugu.
8.3 Peqqumaasivimmiitinneqartut naleqanngitsutut nalilerneqarpata, Nuuk Transport-i pisinnaatitaavoq peqqumaasivimmiittut aserortertissallugit. Tamanna sioqqullugu, Nuuk Transport-i nalunaaruteqassaaq Sullitamut aserorterisitsiniarneq pillugu ullunik 14-inik sioqqutsilluni akileeqqusissumik nassiussinerrtigut. Sullitamut nalunaarneq e-mail-ikkut allakkatigulluunniit tammatsaalissatut nassiunneqassaaq.

9. Usingiaaneq
9.1 Usingiaanermut akiusut Nuuk Transport-ip akigititai malillugit akiligassanngortinneqartarput.
9.2 Usinik usingiaaneq umiarsualiviup killinganiit pisarpoq. Umiarsualivimmi truck-inik sulineq ingerlanneqartarpoq, immikkullu akiligassiissutigineqartarluni.
9.3 Usingiaanermi Nuuk Transport-ip namminneq perusuersartarfii nerisarfiillu sulisunit atorneqartarput. Sullitap nammineq akisussaaffigivaa sulinermi avatangiisit qulakkeernissai suliffiullu aaqqissuunnissaa umiarsualivimmiillu peqqumaasivinnut ingerlatsinerup isumannaatsumik ingerlanneqarnissaa, imm. 11 malillugu kiisalu, peqqissutsimut ulorianartuunngiinnissaa ilanngullugu.

10. Akisussaaneq sillimmasiinerlu
10.1 Nuuk Transport-i Sullitap assartugassaataannut annaasaqarnerannullu akisussaasuunngilaq, ajornartoorneq pissutigalugu imaluunniit Sullitap assartugassaataannut annaasaqarneranullu tunngatillugu, ikuallattoqarsimaneq, tillittoqarsimaneq, uumasunit aallaaveqartumik aseruisoqarsimatillugu, imermik akornusersimaneq, aserorterisimaneq imaluunniit Nuuk Transport-ip nakkutilliineranut tunngassuteqanngitsunut. Nuuk Transport-i aamma akisussaasuunngilaq Sullitap pigisaanik akornusersimanernut, assartukkat qanoq isikkoqarneri malillugit, uani assersuutigalugu assartornerini sunnerneqarnissaat eqqarsaatigalugu, assartuinermi naliginnaasumik sunniutaasartut iluanni. Nuuk Transport-i tammarsimasunut imaluunniit ajoqusersimasunut aamma akisussaasunngilaq, qanoq suliarineqarsimanerinit aallaaveqartuni, poortornerini, kiooraanermi, usinik inikillisaanermi, niooraanermi puiaanermilu Sullitamit ingerlanneqarsimasunut.
10.2 Nuuk Transport-ip ajoqutinut Sullitamut taarsiissuteqarnissamut akisuussaaffia Sullitap assartugassaataanut toqqaannartumik killeqarpoq, kukkunikkut aamma Nuuk Transport-ip tungaanit sullissinerliorneq pisimappat.
10.3 Nuuk Transport-i taarsiisussaatitaanngilaq kingusinaarsimaneq pissutigalugu, toqqaannanngitsumik annaasaqarnikkut imaluunniit suliarineqarnerini aserfallassimasunut. Eriagisatut nalillit imaluunniit allatut naleqartitsat, soorlu katersatut atugassat assigisaallu, taarserneqarneq ajorput.
10.4 Nuuk Transport-i kingusinaarnernut akisussaasuunngilaq.
10.5 Nuuk Transport-ip Sullitap pigisaanik assartornermi taarsiissuteqarsinnaanermut akisussaasuunera isumaqatigiissuteqarsimanerup naligitinneqartup qaavatigut 100-riarluni taarsiisinnaanera killeqarpoq.
10.6 Nuuk Transport-p peqqumaasivimmiititsinermi taarsiinissamut akisussaasuunera killeqarpoq pigisanut akiligassap nalinganut ajutoorsimanerup nalaanits ukioq ataaseq angullugu peqqumaasivimmiititsinermi.
10.7 Nuuk Transport-i usingiaanermi Sullitap pisataanut/pigisaanut taarsiinissamut akisussaasuunngilaq, peqqutaasoq apeqqutaanani, Sullitarlu nammineq sillimmasiinissamut pisussaasuuvoq pisattat/pigisat aserunnginnissaannut .
10.8 Sullissinermi imaluunniit Sullitap pisataanut/pigisaanut aserorsimasunut sillimassiinermit matussuserneqarpata, Nuuk Transport-ip taarsiinissamut akisussaaffia atorunnaassaaq.

11. Isumannaallisaanermut piumasaqaatit
11.1 Nuuk Transport-ip sulinermi avatangiisitigut atugassarititaasut qularnaarpai sullivimmi aaqqissuussaanerup nunaminertallu agguarnerisa aaqqissuussaanerat aamma tamanit orninneqarsinnaasuni, soorlu umiarsualivimmi arealit ilanngullugit.
11.2 Sullitap akisussaaffigaa pisortanit maleruaqqusat malinnissaannut, uani aamma sulliviup ilusilersornera pigisallu poortorneri sullivimmi avatangiisinut isumannaallisaanerni maleruagassat eqqanaarnissaat, angallatini Nuuk Transport-it piginneqanngitsuni sulinissaq.
11.3 Sullitaq Nuuk Transport-imut akisussaavoq Nuuk Transport-imut piumasaqaatigineqartunut tamanut, Nuuk Transport-i sulinermi avatangiisinut piumasaqaatinik sillimaniarnermut piumasaqaatit aallaavigalugit eqqortitsisimanngippat, imm. 11.2 malillugu.

12. Eqqaavilerineq
12.1 Eqqaavilerineq Nuuk Transport-ip akigititai malillugit pisarpoq.
12.2 Nuuk Transport-ip qulakkeertarpaa Sullitaq isumaqatigalugu imaagassat iluamik imaarsimaneqarnissaat aamma imaajaanermut akuttoqatigiissaarineq eqqarsaatigalugu, Nuuk Transport-ilu akisussaavoq igitanut katatanut aaqqissuussissalluni, Sullitap eqqortumik eqqagassiisimappatt, imm. 12.9 malillugu.
12.3 Eqqaavilerinerup akuttoqatigiissaarnissaa Sullitap aalajangertarpaa Nuuk Transport-imi maligassiat malillugit, Nuuk Transport-illu eqqaavinnik imaarsinerit ullulertarpai ingerlanerup pilersaarusiornerup pitsaasumik ingerlanneqarnissaa anguniarlugu.
12.4 Nuuk Transport-i pisinnaatitaavoq eqqaavinnik imaajaanerup silap pissusaa aallaavigalugu allannguinisamut.
12.5 Nuuk Transport-i chips-inik elektronikkikkut eqqaavilerinermut atortunut ikkussisarpoq pitsaassutsimik qulakkeerinninnissaq anguniarlugu.
12.6 Imaarsineq pisinnaanngippat, Nuuk Transport-imit assitigut peqqutaasoq uppernarserneqassaaq, Sullitarlu ilisimatinneqassaaq, Sullitarlu saniatigut imaarsinissamut inniminniinissamut akisussaasuussaaq.
12.7 Eqqaavilerinermi aserfallatsaaliinissamut pisussaaffik eqqaavilerinermi piginnittup akisussaaffigaa. Eqqaavilerinermi aserukkat Nuuk Transport-ip taarsissavai Sullitamut akiligassanngorlugit.
12.8 Nuuk Transport-ip eqqaavilerinermi atortut errornissaannut aalajangiisinnaavoq Sullitamut akiligassanngorlugu.
12.9 Sullitap qulakkiissavaa, eqqagassat iluamik poorneqarsimanissaat, eqqagassallu suuneri annertussusaallu eqqaavilernermut kiffartuunneqarnissamut inniminnikkap eqqortuunissaa aamma qulakkiissallugu. Sullitap aamma pisussaaffigaa, eqqagassat pisortanit piumasaqaataasut malinnissaannut. Nuuk Transport-ip Sullitaq tamatuminnga siunnersorsinnaavaa.
12.10 Sullitap akisussaaffigaa eqqagassat tikikkuminartuunissaat, uani aputaajaasimanissaq aamma iluamik eqqaaveqarnissaq. Sullitaq paatsuungassuteqaruni Nuuk Transport-imut siunnersortikkumalluni attaveqarssinnaavoq.
12.11 Nuuk Transport-i eqqaavilerinermi atortunik aserortoqarsimatillugu akisussaasuuvoq, Nuuk Transport-ip eqqaavilerinermini maleruagassai malillugit.
12.12 Sullitaq qaqugukkulluunniit eqqaavilerinermut atortunut aserukkanut allanut akisussaasuuvoq, uani aamma allap aserorsimappagit.
12.13 Sullitaq eqqaaviup inissisimanera akisussaaffigaa, uani anorersuarmut qajannaatsuunissaa, angallattunut akornutaannginnissaa kiisalu pisortanit nunaminertamut akuersissuteqarsimanissaa.
12.14 Sullitap qaqugukkulluunniit inummit allamit eqqaavilerinermut atortut aserorneqarsimatillugit akisussaasuuvoq, aamma Sullitap anorersuarmut qajannaarsuisimannginneranut tunngappat.

13. Sumiginnaaneq taarsiissuteqarnerlu
13.1 Piumasaqaatini nalinginnaasuni pisussaaffinnik Sullitap sumiginnaanera unioqqutitsineruvoq annertooq.
13.2 Unioqqutitsinermi annertuumi Nuuk Transport-i, unioqqutitsinermut malitseqartitsisussaavoq,
  • Sullita akiligassinnissaa imm. 3.3. malillugu piffissaq atugaq tunngavigalugu.
  • Ingerlaannartumik isumaqatigiissummik atorunnaarsitsilluni
13.3 Taarsiiffigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarsinnaavoq, Nuuk Transport-i annaasaqarsimappat, Kalaallit Nunaanni taarsiissussaatitaanermut maleruagassat malillugit.

14. Illersuineq inatsisinillu toqqaaneq
14.1 Aaqqiagiinngissut sunaluunniit Nuuk Transport-ip Sullitallu akorn-anni Nuuk Transport-ip angerlarsimaffiani nunatsinni eqqartuussisarneq malillugu pissaaq.